Norut søker samfunnsforskere og analytisk kjemiker

Norut søker samfunnsforskere og analytisk kjemiker

23. oktober 2017
Kommunikasjonssjef

Nå har vi flere ledige faste stillinger. Vi trenger samfunnsforskere til vårt kontor i Alta, og en analytisk kjemiker som får gode arbeidsvilkår ved Barents Biocentre Lab i Tromsø.

Samfunnsforskere i Alta

Nye samfunnsforskere i Alta ønskes velkommen til vårt kontorfellesskap i Kunnskapsparken. Vi ønsker å rekruttere erfarne forskere, helst med doktorgrad og gjerne med samisk språkbakgrunn, til vårt kontor i Alta. Norut er særlig interessert i forskere med kompetanse og interesse for:

  • Ressursbaserte næringer; verdiskaping og innovasjon
  • Regionale utviklingsveier i Nordområdene
  • Fornyelse i offentlig sektor

Les mer her om stillingene som samfunnsforsker (Alta).

Søknadsfrist: 15. november 2017.

Forsker i analytisk kjemi

Forskeren vil jobbe ved vår avdeling for bioteknologi, og benytte velutstyrte fasiliteter ved Barents Biocentre Lab. Stillingen er fast, og forskeren som tilsettes på ha doktorgrad i analytisk kjemi eller tilsvarende relevant bakgrunn som inkluderer analyse ved hjelp av massespektrometri.

Les mer her om stillingen som forsker i analytisk kjemi (Tromsø).

Søknadsfrist: 6. november 2017.