Norut Teknologi med suksess i Europa

Norut Teknologi med suksess i Europa

21. januar 2004

Norut Teknologi deltar i et større konsortium som har blitt tildelt et såkalt integrert prosjekt av EU-kommisjonen. Prosjektet har tittelen "Sustainable Bridges" eller "Bærekraftige bruer" og omhandler Europas jernbanebruer.

EU har som målsetning å øke persontrafikken med 30 % og tredoble godstrafikken på det europeiske jernbanenettverket i løpet av de kommende 30 år. En av flaskehalsene er de aldrende jernbanebruene, som til dels er i dårlig forfatning, og som må settes i stand til å tåle trafikk med høyere hastighet og økede aksellaster. I prosjektet integreres alle sider ved denne problemstillingen: fastsettelse av laster, nøyaktigere beregningsmetoder, instrumentering og overvåkning, inspeksjon og kontroll, reparasjon og forsterkning. Det skal også gjennomføres demonstrasjonsprosjekter og opplæring.

Konsortiet har i alt 32 partnere fra 12 land og består av jernbaneselskaper, universiteter, forskningsinstitutter og bedrifter, blant annet inngår store jernbaneselskaper som Deutsche Bahn, det britiske Network Rail, Societé National de Chemin de Fers (SNCF) fra Frankrike og PKP fra Polen. NORUT Teknologi er eneste partner fra Norge og har sikret seg et kontraktsomfang på vel 4 mill. kr.

Oppstartningsmøtet for prosjektet fant sted i Barcelona i forrige uke. I forbindelse med dette møtet fikk NORUT Teknologi invitasjon til å delta i et konsortium som skal levere søknad om et nytt, større EU-prosjekt i mars neste år. Fra før av deltar Narvik-selskapet i to EU-prosjekter. Det ene av disse er et større nettverksprosjekt om numerisk simulering av konstruksjoners mekaniske oppførsel. Dette prosjektet har 100 partnere og NORUT Teknologi har en sentral posisjon som industrikoordinator.

Deltagelse i EU?s forskningsprogrammet vil få forsterket betydning for NORUT Teknologi i årene som kommer. Det betyr at den forskning som utføres i Narvik må ha en slik kvalitet at den er konkurransedyktig med de beste miljøene i Europa.

Kontaktperson: Geir Horrigmoe, tlf. 76 96 53 50, e-post geir@tek.norut.no