Norut til Sydpolen

Norut til Sydpolen

3. desember 2007

Norut er med når ukjent land skal utforskes i Antarktis. Forsker Stian Solbø har ansvar for det fjernstyrte forskningsflyet som skal måle isens tykkelse.

Norut deltar i den norsk-amerikanske ekspedisjonen "Norwegian-U.S. Scientific Traverse of East Antarctica". I alt 13 forskere fra Norge og USA deltar i ekspedisjonen, som beveger seg over det minst utforskede området på landjorden.

Målet for ekspedisjonen er å få ny lærdom om klimaendringer. Norut-forsker Stian Solbø deltar i den prestisjefylte og krevende ekspedisjonen som har vært planlagt i 3 år.

Fjernstyrt fly

Solbø har blant annet ansvar for ubemannede småfly. De fjernstyrte flyene har en rekkevidde på ca 500 kilometer, og er utstyrt med radar som kan gjøre målinger ned i isen. Solbø styrer flyene og tolker dataene fra målingene. Disse dataene gir nyttig informasjon om isens tykkelse, lagdeling og konsistens.

Solbø forlot Noruts varme og trygge kontorer 20. oktober i år. Ekspedisjonen startet fra Trollstasjonen 16. november, og forventer å være framme ved Sydpol-punktet seinest 28. januar 2008. Jula feires på Plateau Station, nesten 4000 meter over havet.

Utfordringer

Ekspedisjonen har mange utfordringer knyttet til klima, transport og teknisk utstyr.

Ekspedisjonen har allerede opplevd orkan, og inne på platået kan det bli ned mot 50 minusgrader. Beltevognene som frakter folk og utstyr har fusket. Solbø meldte også at katapulten for start av deler av utstyret til flyene ikke var kommet fram. Dette utstyret ble heldigvis gjenfunnet i Cape Town og fløyet inn til Trollstasjonen i siste liten før ekspedisjonen startet.

Den største risikoen er likevel knyttet til helse og ulykker. Dersom det skjer ulykker eller sykdom oppstår, er en rask evakuering umulig. En fotograf som skulle følge ekspedisjonen en periode, fikk magesyke og måtte isoleres og deretter evakueres på grunn av risikoen for smitte til medlemmene i ekspedisjonen.

Ekspedisjonen ledes av glasiolog Jan-Gunnar Winther, direktør ved Norsk Polarinstitutt. Forskningsekspedisjonen er finansiert av Norges Forskningsråd, Norsk Polarinstitutt og amerikanske myndigheter gjennom National Science Foundation.

Mer om ekspedisjonen

Stian Solbø er fysiker og tilknyttet gruppen for Jordobservasjon.

Ekspedisjonens offisielle nettside. Her kan du følge ekspedisjonen fra dag til dag.

NRK følger ekspedisjonen

Stian Solbø på nett-TV før avreise fra Sør-Afrika.

Les mer om UAV-flyene (Unmanned Aerial Vehicle)