Norut trenger flere folk i Nordland

Norut trenger flere folk i Nordland

13. juni 2016
Kommunikasjonssjef

Norut har for tiden fem ledige stillinger. I Narvik er kaldt klima, damanlegg, konstruksjon og materialteknologi stikkord. I Bodø bygger vi opp aktiviteten rundt droner.

Norut Narvik trenger to forskere innen konstruksjonsteknikk, materialteknologi og/eller kaldt klimateknologi. Forskerne må enten ha master eller doktorgrad innen det aktuelle fagfeltet.

Norut har også en ledig stipendiatstilling i Narvik knyttet til forskningsrådsprosjektet Stable Dams. PhD-utdanningen tas ved NTNU i Trondheim.

Søknadsfrist for stillingene i Narvik er 27. juni.

Norut har nylig etablert et kontor for dronevirksomhet i Bodø. Målet for aktiviteten er å utvikle og profesjonalisere droneindustrien, både når det gjelder tjenesteutvikling og operativ praksis. 

Nå søker Norut etter to spesialister med luftfartserfaring. Den ene stillingen er knyttet til luftrom og sikkerhet, mens den andre er en teknisk stilling knyttet til standarder og luftdyktighet.

Søknadsfrist for stillingene i Bodø er 1. september.

Full utlysningstekst til alle stillingene finner du under «Stilling ledig».