Ny bok om sametingsvalg

Ny bok om sametingsvalg

12. november 2011

Norut Alta har vært med på den første systematiske valgforskningen som er gjort på Sametinget. Resultatene presenteres nå i bokform.

Eva Josefsen og Jo Saglie er redaktørene for boka "Sametingsvalg. Velgere, partier, medier," som gir et overblikk over Sametingets valgordning, grunnlaget for Sametingets valgmanntall, og samepolitiske utviklingstrekk siden Sametingets åpning i 1989.

Søkelyset rettes også mot samepolitikk i praksis: Hvilke skillelinjer preger det samepolitiske systemet i Norge? Hva mener velgerne om Sametingets legitimitet? Hvordan fungerer den samiske offentligheten?

Boka går nærmere inn på valget i 2009, da en ny valgordning med færre og større valgkretser ble tatt i bruk for første gang, og belyser valgordningens betydning for mandatfordelingen, partienes nominasjoner og valgdeltakelsen. Boka henvender seg særlig til forskere, studenter og samepolitisk aktive, men vil være av interesse for alle som er opptatt av utfordringene knyttet til et samisk demokratisk system i Norge.

Boka er resultatet av «Samisk valgforskningsprogram», som er et samarbeid mellom Samisk høgskole, Institutt for samfunnsforskning i Oslo og Norut Alta – Áltá.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Boka er på norsk og gis ut på Abstrakt forlag.

Boka lanseres på Sametinget i Karasjok mandag 28. november klokken 18:00-19:00.

Her vil redaktørene og noen av bokas bidragsytere vil gi korte presentasjoner av boka og enkelte av kapitlene. Deretter er det rom for spørsmål og diskusjon.

Boka har følgende bidrag:

• Innledning: det samiske demokratiets utfordringer v/ Eva Josefsen og Jo Saglie (red.)

• Valgordningen ved sametingsvalg – en viktig rammebetingelse v/ Eva Josefsen og Bernt Aardal

• Valgmanntall og valgdeltakelse 1989–2009: Grunnlag, utvikling og hovedtendenser v/ Torunn Pettersen

• Valgdeltakelsen ved sametingsvalg: hvor viktig er tilgjengelighet? v/ Johannes Bergh og Jo Saglie

• Fem valg i tretten kretser. Det sametingspolitiske landskapet i Norge 1989—2005 v/ Torunn Pettersen

• Stemmegivning ved sametingsvalg: selvbestemmelse som skillelinje v/ Johannes Bergh og Jo Saglie

• Sametingets tillit blant egne velgere: Holdninger til et demokrati i støpeskjeen v/ Áila Márge Varsi Balto

• Nominasjon og formelle strukturer – en sammenligning av Ap og NSR foran sametingsvalget 2009 v/ Eva Josefsen

• Den samiske offentligheten: mediedekningen av sametingsvalgkampen 2009 v/ Eva Josefsen og Eli Skogerbø

• Velgere i sametingsvalgkamp: den samiske offentligheten i praksis v/ Rune Karlsen