Ny doktor i Alta

Ny doktor i Alta

23. januar 2015

Etter en vel gjennomført prøveforelesning og disputas, er Norut en doktor rikere.

Seniorforsker Eva Josefsen forsvarte torsdag 22.januar sin statsvitenskapelige doktorgradsavhandling Selvbestemmelse og samstyring - En studie av Sametingets plass i politiske prosesser i Norge, og har dermed fått tittelen Phd.Polit.

Direktør for Norut Alta, Målfrid Baik sier hun er stolt og glad for at instituttet nå har en doktor med unik kjennskap og kunnskap om Sametinget og samisk politikk, og ser frem til at instituttet kan benytte seg av denne kunnskapen også i fremtidige prosjekter.

Vi gratulerer Eva med doktorgrad og godt gjennomført prøveforelesning/disputas.