Ny drone-sjef hos Norut

Ny drone-sjef hos Norut

10. januar 2018
Kommunikasjonssjef

Rune Storvold er ansatt som forskningssjef for Noruts aktivitet knyttet til droner.

Rune Storvold (49) kommer fra stillingen som seniorforsker ved Norut, og har siden 2005  vært sentral i å bygge opp forskningsaktivitet hvor ubemannede fly benyttes til miljøovervåkning og datainnsamling.

- Han var et naturlig ledervalg når dronevirksomheten nylig ble skilt ut som en egen avdeling i Norut-konsernet, sier konsernsjef Ivan C. Burkow.

Norut er det første selskapet i verden som har flydd droner både i Arktis og Antarktis, og har spesialisert seg på utvikling av styrings- og sensorsystemer, fjernmåling og miljøovervåkning i kaldt klima.   

Norut opererer i dag alt fra små multikoptre til bensindrevne småfly med rekkevidde på opp til 2000 km. Nye prosjekter som Norut er involvert i, innebærer bruk av både større fixed wing-fartøy og multirotor helikopter med god lastekapasitet.

Rune Storvold har vært en viktig pådriver for denne utviklingen hos Norut. Han er utdannet atmosfærefysiker med doktorgrad fra University of Fairbanks i Alaska. I tillegg til å være forskningssjef hos Norut, er han førsteamanuensis II ved Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU.

Storvold er også daglig leder for Arktisk senter for ubemannede fly, et samarbeid mellom Norut, Lufttransport og UiT Norges arktiske universitet. Senteret har en egen hangar og kontorer i Ny-Ålesund som benyttes til internasjonale forskningskampanjer med utgangspunkt på Svalbard.

Rune Storvold har co-ledervervet i Arktisk Råds AMAP Ekspertgruppe på RPAS. Gruppen jobber for økt tilgang til arktisk luftrom for beredskap og vitenskapelig datainnsamling.

Storvold har vært med i styret i UAS Norway siden oppstarten i 2008. Han er en etterspurt foredragsholder og ekspert innen feltet avansert bruk av droner som plattform for sivile operasjoner.

Norut har i dag 13 ansatte i droneavdelingen, fordelt på kontorer i Tromsø, Bodø og på Setermoen. Konsernet har til sammen 20 personer som jobber med aktiviteter hvor droner er en viktig plattform. 

Les mer om Noruts forskning på satelitter, fjernmåling og ubemannede fly.