Ny forskningssjef hos Norut

Ny forskningssjef hos Norut

21. juni 2017
Kommunikasjonssjef

Noruts avdeling for samfunnsforskning har fått ny forskningssjef. May-Britt Ellingsen er tilsatt i stillingen.

May-Britt Ellingsen (60) kommer fra stillingen som seniorforsker ved Norut, og har vært ansatt i selskapet siden 1994. Ellingsen er organisasjonssosiolog og Dr. philos. fra UiT Norges arktiske universitet, og har særlig drevet forskning innen feltene kompetanse, innovasjon og regionale utviklingsprosesser.

Avdelingen hun skal lede består av en tverrfaglig sammensatt forskergruppe. De ansatte har i dag kontorsted i Tromsø, Alta, Harstad, Narvik og på Lillehammer. Forskergruppen driver med anvendt forskning innen områdene miljø og naturressurser og regional utvikling, hvor blant annet energi og samiske spørsmål inngår.

May-Britt Ellingsen er også nestleder i Forskerforbundet i perioden 2016-2018. Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Ellingsen har dermed svært god kjennskap til de rammebetingelsene og utfordringene sektoren står overfor.

Etter en ekstern utlysning av stillingen som forskningssjef i vår, falt altså valget på en kandidat fra egne rekker. Konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut er godt fornøyd med tilsettingen.

- Vi har fått en erfaren forsker i lederstillingen. May-Britt Ellingsen er en fagperson som kjenner sektoren og Norut meget godt, sier Burkow om nytilsettingen.

Stillingen som forskningssjef for samfunnsvitenskap ved Norut ble ledig etter at tidligere forskningssjef Eirik Mikkelsen begynte som seniorforsker ved Nofima 1. april i år. May-Britt Ellingsen har vært konstituert i stillingen siden da.

- Jeg gleder meg til å videreutvikle samfunnsforskninga i Norut sammen med våre dyktige forskere. Noruts samfunnsoppdrag er både å utvikle kunnskap som styrker landsdelen,  og å bidra aktivt til det grønne skiftet, sier May-Britt Ellingsen.