Ny karttjeneste: Innsynking i norske byer

Ny karttjeneste: Innsynking i norske byer

28. november 2018
Kommunikasjonssjef

Norge får for første gang en landsdekkende og gratis tjeneste for å kartlegge innsynking i byer og infrastruktur, og bevegelse i fjellpartier.

29. november i år lanserer Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Romsenter en gratis karttjeneste med landsdekkende målinger av bevegelser på bakken. Tjenesten bruker radarbilder fra satellitter som går i bane 700 km over jordoverflaten. Utrolig nok gir radarbildene informasjon om bevegelser på millimeternivå.

Selv små millimeterbevegelser kan få store følger. Innsynking kan føre til setningsskader i bygninger, problemer med rørsystemer for vann- og avløp og andre alvorlige skader på veier og annen infrastruktur. Over tid kan konsekvensene bli katastrofale. Det er også viktig å følge med på bevegelser i fjellpartier, da katastrofale skred kan true både infrastruktur og bebyggelse.

Kart viser innsynking der du bor

Den nye, gratis tjenesten bygger på algoritmer og programvare som er utviklet ved Norut, i samarbeid med blant andre Norsk Romsenter og NGU. Over ti års arbeid ligger bak utviklingen av et operativt system for å prosessere satellittdata, kalt InSAR. Nå blir altså tjenesten tilgjengelig for alle i en nettbasert karttjeneste. Tjenesten  har fått navnet InSAR Norge.

Les mer: Lansering av InSAR Norge

Det er mange som kan ha nytte av den nye karttjenesten. Både planmyndigheter som jobber med byutvikling og arealplanlegging og utbyggere får viktig forkunnskap før store prosjekt settes i gang. Også vanlige innbyggere kan være interessert i å vite om boligen står støtt, kanskje særlig de som er på jakt etter nytt husvære.

Les også: Bjørvika synker

Fredrikstad synker

Nye bilder fra karttjenesten viser innsynking blant annet i Fredrikstad. Nært sentrum av byen er det områder med innsynkning på 1 cm per år eller mer.

- I mange byer er det innsynkning langs utbygde havnefronter, men her er det også flere andre områder av byen som synker inn. Så store bevegelser kan skape betydelige skader i bygninger. Vi håper at kommunene vil få stor nytte av den nye karttjenesten til å skaffe seg overblikk over områder med innsynking i byer og langs infrastruktur, sier seniorforsker John Dehls ifølge NGU sine nettsider.

Les mer hos NGU: Kan se millimetersmå bevegelser i Norges byer fra rommet

Gratis tjeneste

Tidligere har satellittbildene vært kostbare å skaffe, derfor har forskerne kun konsentrert seg om de største byene i Norge. Nå gjør gratis data fra to Sentinel-satellitter fra den Europeiske romfartorganisasjonen ESA det mulig å tilby landsdekkende kart over bevegelser på bakken.

InSAR Norge lanseres på et seminar hos NGU i Trondheim 29.-30. november.

Les mer

Kan overvåke flere ustabile fjellparti i Norge (NGU)
Nytt kart gir deg mulighetene til å sjekke om nabolaget synker (NRK)
Se hvor landet vårt synker (Norsk Romsenter)
 

Les mer om InSAR

Satellitter sporer bevegelser i Longyearbyen
Satellitter viser at Millennium Tower synker
Radarbilder viser bevegelse to år før skredet
Ser hvor Norge rører på seg