Ny kompetanse i Norut Teknologi

Ny kompetanse i Norut Teknologi

20. mars 2006

Norut Teknologi har ansatt en ny medarbeider i gruppe for materialteknologi.

Ross Wakelin er ansatt som seniorforsker i gruppe for materialteknologi.

Han er 42 år, og er opprinnelig fra New Zealand. Han har bodd i Norge i 8 år, og hans seneste arbeidsplass er Norske Skog på Hønefoss. Ross Wakelin har doktorgrad i kjemiteknikk og prosesskjemi fra Canterbury universitet i New Zealand. Sentrale arbeidsoppgaver er gjennomføring av forskningsprosjekter, prosjektledelse og prosjektutvikling.

Det første prosjektet til Ross Wakelin i Norut Teknologi er et Interreg III A Nord prosjekt "Kartlegging og analyse av kommersielle anvendelsesområder for hvitløv biomasse". Målsetningen i dette forskningsprosjektet er å utvikle lønnsomme bruksområder for hvitløv biomasse, som pellets, fjernvarme eller flytende brensel (les mer).

Les mer om den nye medarbeideren og en faggruppe for materialteknologi i Norut Teknologi informerer:

2006-01 Ny medarbeider i Norut Teknologi