Ny konstituert direktør i Norut Narvik

Ny konstituert direktør i Norut Narvik

3. september 2014

Bård Arntsen overtar som leder for forskningsinstituttet Norut Narvik.

Administrerende direktør Terje Nordvåg skal etter eget ønske ha permisjon frem til 1. mai 2015, og vil i perioden være tilknyttet Norut på deltid som rådgiver.

- Norut Narvik er nå inne i en positiv utvikling etter en periode med nødvendig omstilling. Økonomien er god og oppdragsmengden stabil. Tidspunktet for å innfri permisjon er dermed godt og løsningen gir samtidig nye krefter mulighet for å slippe til i organisasjonen, sier styreleder Hans Olav Karde i Norut Narvik.

- Bård Arntsen har lang erfaring fra instituttsektoren og kjenner næringslivet i regionen godt. Han har fokus på markedet og kundenes behov. Jeg er derfor glad for at han har takket ja til å lede Norut Narvik i en tidsavgrenset periode, sier Karde.

Bård Arntsen (43) er konstituert i stillingen som administrerende direktør i permisjonstiden. Arntsen har vært tilknyttet Norut siden 1995. Først som forsker, deretter som forskningssjef. Han har blant annet vært sentral i ColdTech, et stort nasjonalt forskningsprosjekt med Norges Forskningsråd som viktigste finansieringskilde.  ColdTech ledes av Norut Narvik og har en rekke nasjonale og internasjonale partnere. Arbeidet består i å utvikle bærekraftig teknologi for industri og næringsliv i kaldt klima og under arktiske forhold.

- ColdTech er et av flere eksempler på at Norut Narvik har mange ansatte med høy teknologisk kompetanse. Våre forskere er viktig for næringslivet i Narvik, Nordland og hele Nord-Norge. Men vi ser også hvordan vår kunnskap i økende grad er verdifull utenfor landsdelen. Mange av våre største samarbeidspartnere er nasjonale og Norut Narvik har dessuten et bredt internasjonalt nettverk, sier Arntsen.

Han sier han ser frem til å bidra til ytterligere vekst for Norut Narvik, som eies av Høgskolen i Narvik, Forte Narvik og det nordnorske forsknings- og innovasjonsselskapet Norut Tromsø.

-Norut Narvik har et solid fundament. Fremover vil vi fortsette å utvikle nye løsninger for både næringsliv og offentlig sektor. Vi skal tilby tjenester og teknologi av høy kvalitet, i et marked som gir mange og store muligheter for selskapet, sier Arntsen.

Bård Arntsen begynner i direktørstillingen 15. september.