Ny metode for beregning av kapasiteten til skadet betong

Ny metode for beregning av kapasiteten til skadet betong

21. januar 2004

Korrosjon av armering kan påvirke oppførsel og bæreevne av betongkonstruksjoner.

Armeringskorrosjon representerer den største utfordringen i eksisterende konstruksjoner av betong. Skadene er omfattende og koster samfunnet betydelige økonomiske ressurser.

Norut Teknologi har i lengre tid arbeidet med å utvikle pålitelige metoder for å kunne beregne restkapasitet av betongkonstruksjoner utsatt for armeringskorrosjon. Arbeidet har resultert i numeriske beregningsmodeller basert på elementmetoden, som kan være et nyttig hjelpemiddel for beregning av kapasitet til skadet betong.

Kontaktperson: Adm.dir. Geir Horrigmoe, tlf. 76 96 53 50 eller e-post geir@tek.norut.no

Les mer om armeringskorrosjon i Norut Teknologi Informerer:

Norut Teknologi informerer nr. 5/2003