Ny rapport om oljevernberedskap i nord

Ny rapport om oljevernberedskap i nord

5. februar 2018
Seniorforsker

Seniorforskerne Trond Nilsen og Stig Karlstad i Norut kommer nå med en ny rapport om innovasjon og rammebetingelser innenfor oljevernberedskapen i Nord-Norge.

Rapporten gir en overordnet oversikt over beredskapsrelaterte næringsmiljø i sjøberedskap i Nord-Norge, og hvordan disse næringsmiljøene bidrar til beredskapen.

Tre kjennetegn beskriver utviklingen i nordnorsk oljevernberedskap for kommersielle bedrifter:

Det første kjennetegnet er at innovasjonstypene i sektoren varierer sterkt. Mens vi finner radikale innovasjoner innenfor satellitt-, nedlasting og digital overvåking, preges oppsamling av ressursene på vann av inkrementelle innovasjoner, det vil si steg for steg forbedringer av allerede kjente metoder og utstyr.

Det andre kjennetegnet er at rammebetingelsene for foretak innenfor oljevernberedskap er utfordrende. Kun to kjøpere av produkter og tjenester har medført stor markedsmakt og konsentrasjon hos disse to aktørene.

Det tredje kjennetegnet er at få bedrifter i Nord-Norge er i dette markedet, og at ingen av foretakene har oljevernsektoren som ene-marked.

Rapporten gir for øvrig en grundig gjennomgang av organiseringen av beredskapen og kartlegger de operative ressursene i Nord-Norge.

Trond Nilsen og Stig Karlstad: Innovasjon, organisering og rammebetingelser i nordnorsk beredskap. Norut 1/2018.