Ny satellitt med Norut-teknologi

Ny satellitt med Norut-teknologi

3. april 2014
Kommunikasjonssjef

I dag skytes radarsatellitten Sentinel-1 opp i rommet. Norut bidrar med programvare til havovervåking.

Den europeiske satellitten skal gi viktig informasjon om hav, skipstrafikk, isbreer og oljesøl. Overvåkning og varsling av fjell- og snøskred kan også bli en viktig tjeneste fra satellitten.

Det er den europeiske romfartsorganisasjonen ESA som har ansvar for å bygge og skyte opp Sentinel-satellittene. Sentinel-1 skytes opp fra Fransk Guyana i Sør-Amerika i kveld norsk tid.

Følg oppskytingen på nett i kveld 

Kartlegger hav

Noruts bidrag er knyttet til oceanografi, i praksis kartlegging av bølger, vind og strømforhold til havs.

- Vi har utviklet og levert deler av programvaren til bakkesegmentet, forteller seniorforsker Harald Johnsen. Norut har ansvar for vedlikehold og oppgradering av denne programvaren, samt analyse av tilhørende data fra satellitten.

Noruts gruppe for jordobservasjon deltar også i satellittens Mission Performance Centre, hvor forskerne jobber i lag med store europeiske aktører med testing og justering av produktene som satellitten leverer. Norut var med i konsortiet som vant kontrakten om ansvar for kalibrering og validering av produktene, og forskerne får noen hektiske måneder fram til alt er klart for ordinær levering av satellittdata.

Simulering før oppskyting

Seniorforsker Yngvar Larsen har også utviklet en rådatasimulator til Sentinel-1 på oppdrag fra ESA. Simulatoren har blitt brukt til å generere syntetiske datasett til bruk under testing av ESAs bakkesystemer.  Disse bakkesystemene skal om kort tid ta i mot og behandle data fra satellitten, data som vil bli brukt av store operasjonelle aktører verden over.    

- Å utvikle simulatoren har vært en enmannsjobb, men den bygger på en algoritme Geir Engen og jeg har utviklet i et tidligere forskningsprosjekt, forteller Larsen.  

Fjellskredovervåking

Norut leder også en internasjonal gruppe som vant en ESA-kontrakt for validering av radardata fra Sentinel-1 for bruk innen interferometri. Dette er et viktig steg videre for fjellskredovervåking. NGU er norsk partner i dette arbeidet, og Nordnesfjellet i Troms er valgt som et av testområdene i prosjektet. 

Fakta om prosjektet 

Det er med andre ord nyttårsaften i dag, men både før og etter er det definitivt hardt arbeid som gjelder for satellittforskerne ved Norut.

Les mer

Sentinel 1

Sentinel-satellittene

Satellitt med norsk teknologi skytes opp