Ny sensor som måler metangass

Ny sensor som måler metangass

9. desember 2015
Kommunikasjonssjef

Utvikling og testing av en sensor som måler metangass inngår i doktorgradsarbeidet til Firehun Tsige Dullo. Han disputerer torsdag 10. desember.

Metangass er en drivhusgass som slippes ut både fra menneskeskapt aktivitet, fra kyr og fra naturen, for eksempel tundra, våtområder og hav. Å utvikle måleinstrumenter for metangass er et av målene med Forskningsløft i Nord-prosjektet Subsea Sensors for Oil and Gas.

Firehun Tsige Dullo har hatt sin stipendiatperiode knyttet til prosjektet, som ledes av UiT Norges arktiske universitet og Norut.

Les mer om Subsea Sensors for Oil and Gas her.

Firehun Tsige Dullo har utviklet en optisk sensor for å måle metangass i luft. Det er viktig at sensoren er robust, liten, sensitiv og nøyaktig. Prototypen Dullo har utviklet i forbindelse med doktorgradsarbeidet, har vist gode testresultater med høy presisjon. Kandidaten har også foreslått hvordan sensoren kan bli utviklet videre slik at den kan måle naturlig konsentrasjon av metan i atmosfæren.

Disputasen for PhD-graden foregår på Teknologibygget ved Uit Norges arktiske universitet, campus Tromsø, 10. desember.

Tittel på prøveforelesningen er «Surface-enhanced Raman spectroscopy sensors» og selve avhandlingen har tittelen «Metane Gas Detection with Waveguide Interferometers.»

Firehun Tsige Dullo har mastergrad fra Institutt for fysikk og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet. 

Seniorforsker Stian Solbø ved Norut leder arbeidspakken i Subsea-prosjektet som omhandler måling av metangass i luft. Solbø har også vært biveileder for Firehun Tsige Dullo.