Ny stasjon overvåker jordsig

Ny stasjon overvåker jordsig

22. august 2013

VIDEO: Sist uke innstallerte Norut en ny stasjon som overvåker jordsig på Nordnesfjellet i Nord-Troms. Se byggingen av stasjonen her.

I perioden 14. – 18. august installerte Norut-forskeren Markus Eckerstorfer og Fraser Smith fra University of Dundee i Scotland en stasjon for å overvåke jordsig (solifluksjon) på Nordnesfjellet.

Målestasjonen vil gi unik informasjon om bevegelser i jordlaget, både horisontalt og vertikalt. Bevegelsene skyldes fryse- og tineprosesser i bakken.

Påvirker infrastruktur og stabilitet

Solifluksjon er prosessen hvor jordlaget sakte beveger seg nedover skråningen grunnet fryse- og tineprosesser i områder med permafrost. Solifluksjon er en vanlig landform i områder hvor frysing og tining av vannmettede løsmasser pågår.

- Kunnskap om slike prosesser er viktig, siden tining av permafrosten kan gi ustabil grunn. Dette kan igjen skape problemer for infrastruktur, samt minske stabiliteten av ustabile fjellpartier og føre til naturkatastrofer, forteller Markus Eckerstorfer.

Forskerne satte opp målestasjonen på Nordnesfjellet i løpet av tre dager. Her kan du se hele byggeprosessen på to minutter.

Sporadisk permafrost

Målestasjonen er plassert ca. 700 meter over havet i et område med et typisk jordsigområde med sporadisk permafrost. Selve stasjonen består av en 2 ganger 2 meter stålramme som er ankret til bakken slik at rammen ikke beveger seg med jordsiget.

På stålrammen er det festet to LVTD måleinstrumenter (linear variable differential transformers), slik at man kan måle bevegelse av bakkens overflate med en nøyaktiget ned mot 1,5 millimeter. I tillegg overvåkes temperatur, jordfuktighet, og porevannstrykk på ulike dyp og ulike steder nært stasjonen.

Totalt eksisterer det fem slike målestasjoner for solifluksjon på verdensbasis, alle i Norge. To er plassert i Sør-Norge og to er plassert på Svalbard. Dermed måles solifluksjon både i områder med kontinuerlig permafrost på Svalbard, og sporadisk permafrost på fastlandet.

Oppskalerer målinger ved hjelp av satellittradar

Arbeidet utføres som en del av forskningsrådsprosjektet PermaSAR "SAR detection of permafrost landscape changes in northern Norway and Svalbard (2012-2014)": Parnere i prosjektet er Norut, UNIS, og Åknes/Tafjord beredskap.

En av hovedoppgavene i prosjektet er å bruke satellitt radar-interferometri (InSAR) til å produsere kart som viser bevegelse av bakken i områder med permafrost, og å karakterisere sesongmessige fryse- og tineprosesser.

I prosjektet sammenlignes målinger fra instrumenter på bakken med høyoppløselige radarsatellittdata fra TerraSAR-X og Radarsat-2. Dette gir en økt forståelse av sesongmessige endringer, stabilitet og bevegelse i områder med permafrost. Satellittmålinger er meget godt egnet til å oppskalere punktbaserte feltmålinger.

Kontaktpersoner

Forsker Markus Eckerstorfer, Norut

Prosjektleder Tom Rune Lauknes, Norut

Referanser

Harris, C., Kern-Luetschg, M., Christiansen, H.H. and Smith, F., 2011. The Role of Interannual Climate Variability in Controlling Solifluction Processes, Endalen, Svalbard. Permafrost and Periglacial Processes, 22(3): 239-253.10.1002/ppp.727

Harris, C., Luetschg, M., Davies, M.C.R., Smith, F., Christiansen, H.H. and Isaksen, K., 2007. Field instrumentation for real-time monitoring of periglacial solifluction. Permafrost and Periglacial Processes, 18(1): 105-114

Lauknes, T.R., Christiansen, H.H., Eckerstorfer, M. and Larsen, Y., 2013. InSAR detection of permafrost landform dynamics at Kapp Linné central Svalbard, EGU General Assembly 2013. Geophysical Research Abstracts, Vienna, Austria.