Ny teknologi fjerner fiskebein

Ny teknologi fjerner fiskebein

16. februar 2004

Norut IT og Fiskeriforskning har utviklet teknologi som gjør det mulig å "se" fiskebein som gjemmer seg i torskefileten.Dagens Næringsliv kan 16. februar 2004 fortelle at nå blir snart de første maskinene for å plukke bein ut av hvitfisk installert i norsk fiskeindustri. Det kan nesten fordoble produktiviteten og gjøre vår industri konkurransedyktig vis a vis Kina.

Hemmeligheten er å bruke røntgen og gjøre en super effektiv automatisk bildeanalyse som gir svaret "Bein!" eller "Ikke bein" i løpet av millisekunder. Selve beinplukkingen utføres mekanisk, men filetene må kontrolleres for gjenstående bein etter plukking. Norut IT er eksperter på fjernmåling og analyserer vanligvis satellittbilder som gjemmer på mange hemmeligheter om hva som finnes på jordoverflaten. Analyse av røntgenbilder fra et sykehus eller fra samlebåndet i en filetfabrikk foregår etter de samme prinsippene.

" Nærmåling" Det var Fiskeriforskning som sammen med det islandske teknologiselskapet Marel Hf arbeidet med å utvikle ny teknologi som gjør det unødvendig med manuell skjæring. En av utfordringene var å detektere bein i fileten raskt og sikkert nok. Her kom Norut ITs kunnskap om signalanalyse og mønstergjenkjenning til sin rett. - Skrittet fra fjernmåling til "nærmåling" var egentlig ikke så stort, sier forsker Said Hassan Ahmed (bildet), - utfordringen vår var å utvikle en metode som var både effektiv og sikker. Her er det snakk om å gjøre noen temmelig tunge beregninger unna på kortest mulig tid. Målet vi satte oss var å klare minst 40 fisk i minuttet.

Forskning forbedrer lønnsomheten Basert på algoritmene utviklet av Norut IT og Fiskeriforskning kunne Marel fullføre utviklingen av en automatisert produksjonslinje for filet. - Dette er et teknologisk sprang norsk industri har ventet på, sier administrerende direktør Bjørnar Kleiven i Westfish, et av de største fiskerikonsernene i Norge (Dagens Næringsliv, 16.02.04). - Det dreier seg om både å få ned lønnskostnadene, samtidig som vi kan få en mer skånsom behanding av fiskefilet, som igjen kan gi bedre priser og mulighet for lønnsom produksjon.

Kontakter:Karsten Heia, Fiskeriforskning, Kjell Arild Høgda, Norut IT

Seniorforsker Karsten Heia ved røntgenmaskinen SensorX under uttesting ved Norway Seafoods anlegg i Stamsund. (Foto: Fiskeriforskning/Frank Gregersen)