Ny type betongkum for bruk i VA-sektoren

Ny type betongkum for bruk i VA-sektoren

29. juni 2005

Norut Teknologi har bistått Beisfjord Sementvarefabrikk AS i utviklingen av ny type betongkum for bruk i VA-sektoren.

Denne typen betongkum gir større plass og bedre fleskibilitet med hensyn til plassering av konsoller for vannverksarmaturer (knutepunkter for vannledninger) og muffer i kum for tilslutninger av vann- og avløpsledninger.

På grunn av store Grus- og sandforekomster innerst i fjordbotten av Beisfjorden, i en avstand ca 15 km fra Narvik, ble Beisfjord Sementvarefabrikk AS etablert i 1954 som en familiebedrift. I dag produserer Beisfjord Semenvarefabrikk betongvarer av forskjellige slag hvor betongrør, kummer, vegrekkverk, kantstein, støttemurer belegningsstein og heller utgjør hovedproduktene.

I VA-sektoren benyttes vannkummer som knutepunkter for vann- og avløpsledninger. I dag produseres vannkummer av armert betong med sirkulært tverrsnitt som er fordelaktig med hensyn til dagens produksjonsteknologi og utviklingen av nye betongprodukter har i hovedsak vært styrt av produsenter og ikke marked- eller kundestyrt. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra markedet ønsket Beisfjord Sementvarefarikk å utvikle og starte produksjon av en ny type kum som gir større plass og bedre fleksibilitet med hensyn til plassering av konsoller for vannverksarmaturer (knutepunkter for vannledninger) og muffer i kum for tilslutninger av vann og avløpsledninger.

Kontaktperson: Bjørnar Sand

Les mer om ny type betongkum i Norut Teknologi informerer:

Norut Teknologi informerer nr. 1/2005