To nye doktorer i Alta

To nye doktorer i Alta

11. april 2014
Kommunikasjonssjef

Norut Alta har fått to nye doktorer i april. De har fokusert på viktige næringer i nord: Turisme og fiskeri.

Line Mathisen disputerte ved UiT Norges arktiske universitet, Campus Alta, 1. april. Tittelen på hennes avhandling er “Storytelling and story staging. Co-creating value in tourism."

Les mer om temaet og disputasen på nettsidene til UiT:

Storytelling and story staging: Co-creating value in tourism

 

Siri Ulfsdatter Søreng disputerte samme sted 9. april. Tittelen på hennes avhandling er “Lokale rettighetsforståelser i fiskeriforvaltningen - med særlig fokus på samiske fiskerettigheter.”

Les mer om avhandlingen og disputasen på nettsidene til UiT:

Lokale rettighetsforståelser må integreres i fiskeriforvaltningen for å sikre dens legitimitet.

Norut Alta har gjennom disse disputasene styrket sin formelle kompetanse på to viktige næringer i nord: turisme og fiskeri.