Nye hoder hos Norut

Nye hoder hos Norut

26. oktober 2011

Før sommeren var Norut Tromsø på jakt etter 10 nye kloke hoder. Nå er de første på plass. Møt fire av dem.

Norut Tromsø vokser og trenger nye folk. Etter en vår med utlysninger både etter stipendiater og nye forskere til alle Noruts fire forskningsområder, begynner kontorene å fylles opp. Her er en kort presentasjon av de første som er på plass:

Kathrin Einzmann (28) ble ansatt som stipendiat ved avdeling for jordobservasjon i mai. Hun har mastergrad i geografi, jordobservasjon og botanikk fra Universitetet i München. Kathrin kommer fra Tyskland, men har tidligere bodd en periode i Norge og kjenner både språk og kultur godt.

Kathrin skal arbeide med satellittfjernmåling av tropisk skog. I doktorgradsarbeidet skal hun utvikle nye metoder for automatisk overvåking og registrering av endringer i regnskog ved hjelp av SAR-teknologi (Synthetic Aperture Radar).

Firehun Tsige Dullo (24) ble ansatt som stipendiat ved avdeling for jordobservasjon i august. Han har mastergrad fra Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Tromsø. Firehun kommer opprinnelig fra Etiopia.

Firehun skal arbeide med sensorteknologi på forskningsprosjektet “Subsea sensors for oil and gas”. Tema for doktorgradsarbeidet er metanmålinger på havoverflaten. Målemetodene er basert på Mach-Zehnder interferometer dopet med cryptophane.

Sindre Myhr (26) ble ansatt som forsker ved Noruts avdeling for samfunnsforskning i august.

Han er samfunnsøkonom med mastergrad fra Handelshøgskolen ved Universitetet i Tromsø.

Sindre kommer opprinnelig fra Senja i Troms.

Ved Norut vil Sindre jobbe med økonomisk analyse innen ulike fagfelt, for eksempel utviklingsøkonomi, offentlig økonomi, arbeidsmarked, reiseliv, fiskeri, regional utvikling og miljø.

Myagmarsuren Sengee (35) ble ansatt som forsker ved avdeling for bioteknologi ved Norut i september.

Han er organisk kjemiker med doktorgrad fra Universitetet i Bergen, og kommer opprinnelig fra Mongolia.

Myagmarsuren er godt i gang med arbeidet knyttet til Noruts nye satsing innenfor bioteknologi.

Konsernsjef Ivan C. Burkow er glad for den positive tilveksten i staben i Tromsø:

- Vi er glade for å ha tilsatt unge, dyktige folk med en forskerkarriere foran seg. Disse fire nye medarbeiderne kommer opprinnelig fra tre kontinenter, noe som tydelig illustrerer at vi tenker internasjonalt når vi rekrutterer forskere til Norut.

Flere nye forskere kommer til Norut i løpet av de neste månedene: To forskere er tilsatt ved avdeling for IKT, en ved avdeling for samfunnsforskning og en ved avdeling for bioteknologi. Alle har doktorgrad.