Nye snøsatellitter

Nye snøsatellitter

7. februar 2005

Et nytt ESA-prosjekt skal utrede hvordan en ny type radarsatellitter kan brukes til å gi forbedret måling av snømengde. Norut IT er prosjektleder.

ESA ESTEC har nå signert kontrakten med Norut IT om å modellere og studere sensitiviteten til en ny type Syntetisk Aperture Radar (SAR) som sender på Ku-band frekvenser (12-20 GHz). Slike radarer vil, i motsetning til dagens SAR instrument (C-band, 5.4GHz) kunne måle snøens vannekvivalent.

Fjernmåling av snø Norut IT har forsket på satellittfjernåling av kryosfæren (delen av jordoverflaten dekt av vann i fast form). Man kan vise at snøparametre som snødekt areal, snøens vannekvivalent og snøfuktighet kan ekstraheres fra satellittdata. Disse parametrene kan deretter brukes i f eks klimaovervåning, flomovervåkning eller overvåkning av kraftreservoarer. Snøens vannekvivalent (SWE= ekvivalent vannmengde for enhetsareal med snø) er en spesielt viktig parameter siden den gir informasjon om vannmengden i snøen. Dette er informasjon som er meget etterspurt av mange, spesielt i kraftbransjen.

Norsk prosjektgruppe Deltakerne i prosjektet er Norut IT og Universitetet i Oslo, Institutt for geofag ved Prof. Svein-Erik Hamran. Norut er hovedkontraktør og vil levere modeller og analyser til ESA. UiO er sub-kontraktør og vil bidra til numerisk modellering av radar tilbakespredning fra snø på Ku-band frekvenser. Prosjektet vil ende opp i anbefalinger til ESA om valg av frekvenser og andre parametre for en framtidig Ku-band SAR samt leveranse av programvare for modellering av tilbakespredning fra snø for Ku-band SAR. Prosjektet vil også utrede andre anvendelser av Ku-band SAR, for eksempel på isbre, havis m.m.

Det totale budsjett for prosjektet er 135 000 Euro (ca1.1 MNOK).

Kontakt Eirik Malnes, tlf. (+47) 77 62 94 51