Nygaard blir seniorforsker

Nygaard blir seniorforsker

13. mai 2011

Vigdis Nygaard har fått tittelen seniorforsker ved Norut Alta-Áltá. Dette skjer som følge av en grundig ekstern faglig vurdering.

Vigdis Nygaard jobber med forskning på blant annet boligmarkedsforhold, rekruttering og stedsutvikling.

Nygaard har også gjort en rekke evalueringer, blant annet knyttet til virksomheter som FeFo og Sametinget.

På Norut Alta-Áltás rapportsider kan du finne Nygaards publiseringer.

Nygaard har jobbet som forsker ved Norut Alta-Áltá siden 1998.

Norut Alta-Áltá legger stor vekt på faglig utvikling og kompetanseheving. Det siste året har to forskere etter eksterne fagfellevurderinger fått seniorforskerkompetanse.