Nytt arktisk senter for ubemannede fly

Nytt arktisk senter for ubemannede fly

6. januar 2015

Arktisk senter for ubemannede fly (ASUF) ble lansert i Tromsø i dag, som et partnerskap mellom Norut, UiT Norges arktiske universitet og Lufttransport.

- Arktisk senter for ubemannede fly skal bli et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt i bruk av ubemannede fly knyttet til beredskap og miljøovervåking i Arktis, sier Rune Storvold, som blir daglig leder i ASUF.

Det nye senteret skal også bidra til økt sikkerhet i forhold til ambulanse, rednings- og politioperasjoner.

- Dette handler ikke minst om å utvikle ny og bedre teknologi og metodikk for fjernmåling og klima og miljø. ASUF skal samarbeide med kommersielle samarbeidspartnere og lede an i utviklingen av ny næringsvirksomhet og sivil droneindustri i Norge, sier konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut.

Han sier dette er en viktig satsing for Norut og at man nå videreutvikler et teknologisk forskningsmiljø som er verdensledende på sitt område.

- Denne satsingen er blitt mulig gjennom en flerårig kunnskapsoppbygging med finansiering fra blant annet Norges forskningsråd, Forskningsløft Nord, RDA og Innovasjon Norge, sier Ivan C. Burkow. 

Ny ingeniørutdanning
Utdanningselementet i senteret er viktig. Ved UiT Norges arktiske universitet vil det blant annet bli opprettet en 3-årig ingeniørutdanning med inntil 20 studieplasser knyttet til operasjoner med ubemannede fly.

- ASUF skal koordinere aktivitet i Arktis og gjennom partnerne utdanne personell som kan operere ubemannede fly på en sikker måte. Gjennom partnerne skal man også bidra til sertifisering av piloter og ubemannede fly, sier Rune Storvold

Bruken av ubemannede fly til sivile formål som kartlegging, forskning, beredskap og klima-overvåking er en næring i rask vekst. Særlig i Arktis er flyene spesielt velegnet, med store avstander, spesielle vær-, lys- og naturforhold, samt en økende internasjonal næringsaktivitet.

Lufttransport viktig
Lufttransport AS sier selskapets samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljøene i Tromsø og Nord-Norge er viktig:

- Lufttransport har i kraft av å være en betydelig leverandør av overvåknings-, beredskaps-, og ambulansetjenester med fly og helikopter en klar interesse av at denne typen virksomhet kommer inn i regulerte former. Det handler om profesjonalisering og flysikkerhet, sier Geir-Arne Sørensen, kommersiell direktør i Lufttransport.

Han viser til at det i framtiden trolig vil bli et krav at UAV-piloter har formell flygerutdanning, og at det kan gi nye oppgaver og nye arbeidsplasser i selskapet.

Han sier at en tilleggsdimensjon er selskapets mangeårige erfaring med å operere døgnet og året rundt i arktisk klima og topografi.

- Dessuten er det jo et faktum at denne type virksomhet kommer for fullt innen spesialiserte nisjer. Det er derfor av avgjørende betydning at vi som fly- og helikopteroperatør bidrar til at dette området løfter seg profesjonelt, og ikke minst med en utvikling som bidrar til bedre kontroll og sikkerhet i samarbeid med norske og utenlandske luftfartsmyndigheter.

Forskning, innovasjon og kommersiell drift
Arktisk senter for ubemannede fly (ASUF) skal koble forskning, innovasjon og næringsutvikling. ASUF vil innta en lederrolle når det gjelder å utdanne personell, skape nye produkter gjennom forskning og innovasjon, og bli en pådriver innenfor industriell teknologiutvikling.

ASUF vil spenne over hele verdikjeden fra grunnforskning til innovasjon og kommersiell virksomhet.

Tre testområder
Luftfartstilsynet har godkjent Snarby ved Tromsø som operativt testområde, og prosedyrer er etablert for samhandling med Avinor/Tromsø Lufthavn. Tilsvarende vil det også bli testfasiliteter på Bardufoss og i Ny Ålesund på Svalbard.

Dagens partnere har som siktemål å invitere flere aktører inn som partnere i ASUF etter at senteret er etablert.

Daglig leder for ASUF er seniorforsker Rune Storvold, Norut. Ved oppstart vil ca. 25 personer være knyttet til aktiviteten ved senteret.