Nytt senter for petroleumsforskning i Arktis

Nytt senter for petroleumsforskning i Arktis

21. januar 2014
Kommunikasjonssjef

Roald Amundsen Petroleum Research (RAmP) ble presentert på Arctic Frontiers denne uken.

Det nye samarbeidet vil fokusere på forskning og utdanning knyttet til både både teknologiske, miljømessige og sosiale utfordringer ved petroleumsaktivitet i Arktis.

RAmP skal koordinere pågående og nye forskningsprosjekter, og bidra til at spørsmål knyttet til arktisk petroleumsaktivitet inngår i ulike studier og utdanningsprogrammer.

Disse forskningsområdene blir sentrale for RAmP:

  • Petroleumsgeologi
  • Petroleumsteknologi
  • Teknologi og operasjoner i Arktis
  • Offshorefelter- utvikling , drift og vedlikehold
  • Miljøovervåking og teknologi
  • Miljømessig risikokontroll
  • Risikostyring og sikkerhet
  • Samfunn og industri

RAmP er etablert gjennom et samarbeid mellom kompetansemiljø i Nord-Norge og Stavanger. De fem institusjonene som deltar er Universitetet i Stavanger, Norut (Northern Research Institute), IRIS (International Research Institute of Stavanger), Akvaplan-niva og UiT Norges arktiske universitet.

Her kan du lese mer
Roald Amundsen Petroleum Research

Kontakt
Daglig leder Stig-Morten Knutsen, RAmP