Oljesøl på Svalbard

Oljesøl på Svalbard

31. mars 2016
Kommunikasjonssjef

Hvordan oppfører olje seg i havis når isen endrer temperatur? Mens de første vårtegnene viser seg på Svalbard, eksperimenterer forskere med olje i isen.

I uke etter uke borer stipendiat Martina Lan Salomon kjerneprøver av is med oljesøl i Van Mijenfjorden på Svalbard. Hun startet i mars da temperaturene var godt under -20 grader, og håper på stadig mildere vær utover i april.

Temperaturendringer vil også endre porene i isen, og forskerne som i disse dager deltar i feltarbeidet på Svalbard bruker blant annet røntgenteknologi til å analysere hvordan oljen oppfører seg i de ulike isprøvene.

Når forskere søler med olje i en snøhvit arktisk fjord må de ha en god grunn. Målet med feltarbeidet er å øke kunnskapen om hvordan olje oppfører seg i sjøis ved ulike temperaturer, og også hvordan dette påvirker radarsignaler. Slik kunnskap er nyttig for å forstå risiko og planlegge beredskap for et eventuelt oljesøl i farvann med sjøis.

For ordens skyld: Eksperimentene er godkjent av Sysselmannen på Svalbard, og isen som utsettes for olje fjernes fra forsøksområdet ved fjorden for deretter å analyseres.

Feltarbeidet inngår i prosjektet «Microscale interaction of oil with sea ice for detection and environmental risk management in sustainable operations» (MOSIDEO). Forskningsleder Christian Petrich i Norut Narvik leder prosjektet. Arbeidet er en del av Norges forskningsråds store program for petroleumsforskning PETROMAKS2.

Her kan du følge feltarbeidet på Svalbard: Oil-in-ice. 

Prosjektets hjemmeside: Mosideo.no