Oppdragsforskningsprosjekter

Oppdragsforskningsprosjekter

17. september 2012

Noen eksempel på oppdragsforskning utført ved Norut Alta-Áltá relatert til samiske spørsmål.

 • Samisk fjernundervisning (Nordlandsforskning, rapport 2012). Samarbeidsprosjekt med Nordlandsforskning. Finansiert av Utdanningsdirektoratet
 • Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren (Norutrapport 2012:5). Samarbeidsprosjekt med Norut Tromsø. Finansiert av Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet.
 • Evaluering av samiske språksentre (Norutrapport 2012:6). Samarbeidsprosjekt med Nordlandsforskning. Finansiert av Sametinget
 • Samisk språkundersøkelse (Nordlandsforskning, rapport 2012-7), Samarbeidsprosjekt med Nordlandsforskning. Finansiert av Sametinget, kulturdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
 • Evaluering av implementering av Læreplan Kunnskapsløftet Samisk (Nordlandsforskning, rapport 2012-1). Samarbeidsprosjekt med Nordlandsforskning og Høgskolen i Finnmark. Finansiert av Utdanningsdirektoratet
 • Evaluering av Finnmarkseiendommen (Norutrapport 2010:4). Finansiert av Finnmarkseiendommen
 • Utbygging og drift av Goliat oljefelt (Norutrapport 2008:14). Konsekvensutredning samiske forhold. Samarbeidsprosjekt med Norut Tromsø. Finansiert av Eni Norge
 • Evaluering av Sametingets tilskuddsordning Kulturutvikling (Norutrapport 2010:8). Finansiert av Sametinget
 • Konsekvenser for reindriften ved prøveboring og letevirksomhet etter gull i Ráitevárri og Suolomaras-områdene sesongen 2009 (Norutrapport 2010:14).
 • Verdiskapingen i reindrifta (Norutrapport 2009: 6). Finansiert av Innovasjon Norge
 • Evaluering av Samisk utviklingsfond 2002-2006 (Norutrapport 2007:7). Samarbeidsprosjekt med NIBR. Finansiert av Sametinget.