Øver på katastrofe med droner og videostrømming

Øver på katastrofe med droner og videostrømming

25. april 2018
Kommunikasjonssjef

Det brenner i en ferge rett utenfor Bodø. Når landets største katastrofeøvelse holdes i Bodø 25. april, deltar Salten Brann med Norut-utviklet teknologi.

Mer enn 2000 mennesker fra 30 ulike etater deltar i landets største sivile kriseøvelse. Blant disse er Salten Brann og Norut, som har droner i lufta og strømmer video direkte fra øvelsen til 110-sentralen i Bodø.

Norut og Salten Brann har det siste året samarbeidet om å prøve ut droneteknologi og videostrømming i sanntid til brann- og redningsledelsen under øvelser. Denne teknologien tas i bruk i stor skala under storøvelsen på Mørkved 25. april.

Mer om katastrofeøvelsen i Bodø:  
Droneteknologi skal hjelpe brannvesenet med å redde liv

Her ser du video fra øvelsen 25. april
Salten Brann - Øvelse Nord 2018

Norut og Salten Brann deltar i øvelsen med:  

  • 2 droner
  • Sensorbokser som utplasseres ved rømningsveier, disse måler temperaturer og gasser
  • Hjelmkamera og vestkamera på brannfolk og røykdykkere
  • Publikumsinnringere, ”fergepassasjerer” som strømmer video fra egen mobil

Data fra de ulike enhetene strømmes i sanntid til en storskjerm på 110-sentralen i Bodø.

Målet med å utstyre nødetater med denne type teknologi, er å gi operasjonsledelsen et fortløpende oversiktsbilde over hva som skjer underveis i en kritisk situasjon. Operasjonsledelsen gis dermed bedre grunnlag for å ta gode beslutninger og prioritere innsatsen.

Vil du vite mer om teknologien:
Se video fra tidligere øvelser på husbrann, gasslekkasje og bil over kaikant:
Brann og redning: Droner og strømming blir nyttige verktøy

Podcast om hvordan nødetatene kan ha nytte av strømmeteknologien:
Snart kan alle som har en mobiltelefon hjelpe nødetatene med å gjøre en bedre jobb