Overkjørt av helseteknologi?

Overkjørt av helseteknologi?

29. april 2013

Eldre helsearbeidere opplever at teknologien endrer det kliniske arbeidet. Endringene er ikke alltid til det bedre, ifølge nye forskningsresultater.

Ny teknologi har store fordeler, men kan også medføre økt belastning. I helsesektoren gjør den dyptgripende endringer i arbeidet, ofte uten at ansattes innspill blir hørt.

- Teknologien har betydning for hvordan vi styrer helsesektoren. Vi har fått en ny politisk aktør på banen, sier professor Ann Therese Lotherington, som har ledet prosjektet 50 Plus.

Resultatene i prosjektet bygger blant annet på en kvantitativ spørreundersøkelse blant alle legene og sykepleierne ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Akershus universitetssykehus (Ahus).

Forskerne har også gjort kvalitative intervjuer med ledere på alle nivåer i de to sykehusene, i tillegg til leger og sykepleiere over 50 år.

LES MER OM RESULTATENE FRA 50 PLUS

50 Plus hjemmeside

Prosjektet Ageing Healthcare Workers and ICT: Making healthcare workplaces healthy for 50+, ble ledet av Norut i samarbeid med Universitetet i Nordland, Universitetet i Tromsø og University of Southampton (UK). Arbeidet er finansiert av Norges Forskningsråd og Universitetet i Nordland.

Kontaktpersoner

Professor Ann Therese Lotherington, Universitetet i Nordland

Forskningssjef Eirik Mikkelsen, Norut