Pasientinformasjon på WikiLeaks

Pasientinformasjon på WikiLeaks

28. februar 2011

Hva hvis sensitivt innhold fra helsejournalen din legges på en åpen Wiki? Det er flere tilfeller fra USA og Storbritannia på tap av pasientinformasjon. Dette kan også skje i Norge.

At sensitiv informasjon kan bli stjålet og havne på Internett er gammelt nytt. Det siste året har WikiLeaks vist oss dette i et omfang og med konsekvenser av helt andre dimensjoner enn tidligere.

Men hva med de digitale helsejournalene som inneholder det meste om din og min helse? Er denne høyst sensitive informasjonen trygg der den er? Faren er hvis noen skulle velge å publisere dette på nettet.

Pasientinformasjon blir stjålet

Nylig hadde forsker Luis Fernàndez Luque ved Norut Tromsø og en gruppe kollegaer fra Taiwan et debattinnlegg om dette i British Medical Journal. For det viser seg at pasientinformasjon kan lekke.

- Antallet tyverier av laptoper og USB-minnebrikker er økende, og trusselen om at stjålet informasjon blir publisert på nettet er helt reell. Situasjonen blir verre om hackere starter websider a la WikiLeaks, forteller Luis Luque.

I innlegget viser forskerne til flere større lekkasjer i USA og Storbritannia de siste årene. Stjålne PC’er, USB-penner på avveie, eksterne harddisker som er blitt borte og fildeling på nett har ført til fatale lekkasjer. Et amerikansk helseforetak mistet kontrollen over hele 280 000 journaler da en eneste liten USB ble stjålet.

- Kjendiser og politikere er ekstra utsatt om helseinformasjon blir stjålet. WikiLeaks har allerede publisert informasjon om den bolivianske presidentens kreftsvulst og Fidel Castros tykktarm, kommenterer Luque.

Kan aldri slettes

Disse erfaringene gjør at sikkerhetsteknologi blir høyaktuelt også for helsearbeidere, helsepolitikere og pasienter. Med andre ord folk flest.

Luis Luque viser til boken Delete: The Virtue of forgetting in the Digital Age av Viktor Mayer-Schonberger: - Er det først publisert på nett, så er det der for alltid. Du kan ikke slette det.

British Medical Journal: Leaks and threats to patient data

Kontaktperson Forsker Luis Fernàndez Luque, Norut Tromsø