Permafrostområder sett med satellitt

Permafrostområder sett med satellitt

23. oktober 2009

For første gang er satellitteknologi tatt i bruk for å måle endringer i landskap med permafrost på Svalbard.

Norut Tromsø-forskerne Tom Rune Lauknes og Yngvar Larsen har i samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard bearbeidet satellittbilder og sammenlignet disse med målinger av bevegelser i terrenget gjort fra bakkeinstallasjoner.

Teknologien forskerne har brukt kalles InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar). Ved å kombinere flere radarbilder tatt fra satellitt, kan man med veldig god nøyaktighet lage bilder som viser hvordan bakken har forflyttet seg mellom de to gitte tidspunkt.

Gruppen for Jordobservasjon ved Norut Tromsø er langt framme internasjonalt i å bruke denne satellitt-teknologien.

Målet med prosjektet er todelt, ifølge prosjektleder Lauknes. I tillegg til å måle bevegelser over et større areal med permafrost, håper forskerne også å kunne anslå omfanget på snøsmeltingen gjennom en hel sesong.

Les mer om prosjektet PERMASAR her (engelsk tekst)

Kontaktperson: Forsker Tom Rune Lauknes, Norut Tromsø