Personlige helsetjenester hjemme på din TV

Personlige helsetjenester hjemme på din TV

7. mars 2005

Snart kan du sitte foran TV-skjermen i stua og få personlig veiledning og opplæring fra helsepersonell på sykehuset.

I samarbeidsprosjekt MinHelsestasjon skal Nasjonalt senter for Telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Well Diagnostics og Norut IT utvikle og teste et nytt konsept for oppfølging av kronisk syke over bredbånd. Målet er å nå større pasientgrupper med viktige oppfølgingstjenester, for dermed å unngå senskader og gi dem økt livskvalitet.

Vi skal utvikle en enkel og sikker plattform for å bringe bredbånds helsetjenester hjem i stua til folk. Brukeren skal kontrollere det hele via sin egen TV og en enkel fjernkontroll, og den avanserte funksjonaliteten skal i størst mulig grad skjules i en dedikert liten datamaskin som kobler TV mot bredbåndet. I siste halvdel av 2005 skal så konseptet testes og evalueres i konkrete tjenesteforsøk med opplæring og oppfølging av pasienter med KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) og diabetes.

Høykom støtter samarbeidsprosjektet med 1,5 millioner kroner og de involverte parter bidrar med tilsvarende beløp.

Mer utfyllende informasjon finner du her

Kontakt

Prosjektet ledes av Tatjana M. Burkow ved Nasjonalt senter for Telemedisin. Lars K. Vognild er kontakt ved Norut IT.