Produktutvikling

Produktutvikling

24. november 2005

Produktutvikling omfatter alle aktiviteter mellom idé og produksjon.

Produktutvikling omfatter alle aktiviteter mellom idé og produksjon. Moderne datateknologi gjør det mulig å utvikle virtuelle prototyper hvor produktene kan visualiseres, styrkeberegnes, optimaliseres og testes før fysiske prototyper produseres. Dette medfører redusert utviklingstid og kostnader.

Norut Narvik anvender 3D-modellering i en tidlig fase av produktutviklingsprosessen for å visualisere om produktet har den ønskede funksjon og geometrisk utforming. Etter at produktet har fått en egnet geometrisk utforming, konverteres datamodellen slik at den kan benyttes i databaserte beregningsprogrammer basert på elementmetoden for å dokumentere at produktet har tilstrekkelig stivhet og styrke for å oppta foreskrevne belastninger og miljøpåkjenninger. Elementmetoden benyttes også i stor grad for optimalisering av konstruksjonens geometri for å minimere produktets vekt eller materialforbruk basert på krav til styrke og stivhet.

I forsknings- og utviklingsoppgaver anvender Norut Narvik databaserte verktøy som Pro/ENGINEER for geometrisk modellering, og bl.a. ANSYS og DIANA for elementmetodeberegninger av konstruksjoner og produkter.