Radarbilder viser bevegelse to år før skredet

Radarbilder viser bevegelse to år før skredet

16. juni 2017
Kommunikasjonssjef

Et enormt skred bestående av fjell- og jordmasser begravde deler av Highway 1 i California i USA 20. mai i år. Norut har analysert satellittbilder fra Sentinel-1 som viser at terrenget har vært i bevegelse de to siste årene.

20. mai begravde millioner av tonn skredmasser deler av Highway 1 langs Stillehavskysten i Big Sur-regionen i California. Motorveien var avstengt og ingen personer kom til skade da skredet gikk. Lokale myndigheter antyder at det vil ta et år før veien kan åpnes igjen. Skredet som går under navnet Mud Creek landslide har i tillegg endret kystlinjen i området betraktelig.

Etter skredet har Norut-forsker Tom Rune Lauknes bearbeidet satellittbilder fra skredområdet fra de to siste årene. Bildene fra den europeiske romfartsorganisasjonen ESA sin satellitt Sentinel-1 viser at det har vært en tydelig bevegelse i grunnen denne perioden.

- Jevnlige opptak med Sentinel-1 i perioden før kollaps av fjellsiden gir oss en unik mulighet til å studere bevegelse i tidlig fase av et skred. Vi kan bruke dette skredet som et eksempel for å bedre forstå prosessene i forkant av kollaps, noe som gjør oss i bedre stand til å på sikt kunne måle endringer og iverksette varslingstiltak, forteller seniorforsker Tom Rune Lauknes.

Ifølge Lauknes er studiet av Mud Creek-skredet i California derfor svært relevant også for nasjonal skredkartlegging og overvåking i Norge.

Lauknes har brukt interferometri for å behandle radarsatellittbildene. Teknikken kan avdekke og analysere svært små bevegelser i grunnen over store områder. Analysen av satellittbildene kan avsløre bevegelser helt ned på millimeternivå.

Her bruker direktør for ESA Earth Observation Josef Aschbacher skredanalysen fra Norut som eksempel:
Google Talk: The Big Picture from Space (start 19:15)

Les mer:
Landslide on the radar (ESA)

InSAR i Norge (NGU)

Ser hvor Norge rører på seg

Fjellbevegelse sett fra ny radarsatellitt

Satellitter ser hvor Norge synker