Referanseprosjekt energi

Referanseprosjekt energi

7. september 2012

 

 

  • Kraftsektoren i Nordområdene – innspill til en nordområdetenkning. Oppdrag fra Energi Norge. 2011
  • Energiscenarier for Nordområdene. Finansiert av LU, EBL, Forum for Strategisk Nettutvikling, Varanger Kraft, G7-gruppen
  • Vindkraftstrategier for Finnmark. Finansiert av Finnmark fylkeskommune
  • Noen muligheter og utfordringer relatert til vindkraftutbygging i Finnmark
  • Vindkraft i reinbeiteland: Regionale effekter og reindriftens erfaringer