Reiselivsartikkel til topps

Reiselivsartikkel til topps

15. mai 2014

Line Mathisen har fått utmerkelsen Outstanding Author Contribution i 2014 for en av sine reiselivsartikler.

Line Mathisens artikkel dreier seg om guiders bruk av historiefortelling for å iscenesette opplevelser i naturen.

- Det er flott å få en slik positiv tilbakemelding, for det kan jo gi økt oppmerksomhet om et viktig tema i reiselivet, sier seniorforsker Line Mathisen ved Norut Alta.

Artikkelen, som har tittelen “Staging Natural Environments: A Performance Perspective” er publisert i boka Advances in Hospitality and Leisur, utgitt av Emerald-gruppen.

Emerald-gruppen utgir en rekke vitenskapelige tidsskrift og bøker, og redaktørteamet har valgt Mathisens artikkelen ut som Outstanding Author Contribution in the 2014 Emerald Literati Network Awards for Excellence.

Imponerende arbeid

I sin begrunnelse for tildelingen sier redaktørteamet:

“The chapter “Staging Natural Environments: A Performance Perspective” published in Advances in Hospitality and Leisure has been selected by the Editors as an Outstanding Author Contribution in the 2014 Emerald Literati Network Awards for Excellence.

The chapter was chosen as a winner as it is one of the most impressive pieces of work the team has seen throughout 2013.”

Økt opplevelsespotensial

Artikkelen handler om hvordan guider kan bruke historiefortelling for å iscenesette opplevelser i naturen.

For reiselivsnæringen er dette viktig, da det å sette sammen og spisse sitt opplevelsesprodukt på en god måte er viktig for å øke opplevelsespotensialet i produktet og dermed ha mulighet til økt økonomisk gevinst.

Nyttig kunnskap

Line Mathisen sier hun ønsker at artikkelen blir et nyttig kunnskapsbidrag for reiselivsaktører, men også at den kan spille en rolle for videre forskning på dette temaet.

Kåringen av artikkelen medfører at forskeren får fri tilgang til webutgaven av artikkelen i en måned framover, for å gjøre den mest mulig kjent.

Les artikkelen "Staging Natural Environments: A Performance Perspective."