Romforskningsmiljø skuffet

Romforskningsmiljø skuffet

9. oktober 2014

I norske forskningsmiljøer er det stor skuffelse over at statsbudsjettet ikke følger opp fjorårets stortingsmelding om romvirksomhet.

Det blir mindre penger til norsk teknologiutvikling og ingen satsing på norsk deltagelse i Europas store miljøovervåkingsprogram Copernicus.

- Vi er bekymret over de konsekvensene det vil ha både for næringsliv og forskning, sier konsernsjef i Norut Ivan C. Burkow.

Alle partiene på Stortinget støttet i fjor stortingsmelding nr. 32 ”Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte”. I meldingen blir det slått fast at romvirksomhet har stor samfunnsmessig og næringsmessig betydning for Norge.

- Vi konstaterer at dette ikke følges opp i statsbudsjettet av Solberg-regjeringen. Jeg er svært overrasket over at Regjeringen ikke har funnet plass til norsk deltagelse i romprogrammet Copernicus i EU. Dette skaper store utfordringer for den videre utviklingen av romindustrien i Norge, sier Burkow. 

Forskningssjef Kjell Arild Høgda, som leder forskningsselskapets satsning på jordobservasjon, frykter bortfall av kontrakter både for næringsliv og forskningsmiljøer i Norge.

- Det vil ikke lengre være mulig for norsk industri å by på kontrakter innenfor Copernicus-programmet. Forretningsmulighetene som vil bli rammet er knyttet til leveranser av deler til satellitter, styring og kontroll av satellitter, nedhenting av informasjon og prosessering og salg av informasjon innen Copernicus-systemet. Det er ingen tvil om at konsekvensene for norsk romindustri kan bli svært negative, sier Høgda.

Norut er en av flere norske forskningsinstitusjoner som bidrar til Copernicus-programmet.

- I Norge er det over tid bygd opp tunge forsknings- og kompetansemiljøer som er internasjonalt ledende på området. Om den norske deltagelsen forsvinner vil en rekke norske forskningsinstitusjoner og industribedrifter tape på det og viktig forskning og industriutvikling vil bli forhindret. Vi er heller ikke garanterte at radarsatellittene er påslåtte over våre områder om vi ikke er medlem av programmet. Norge er en storbruker av denne type data til overvåking av våre områder og nordområdene, avslutter Høgda.

Da et samlet Storting i fjor stilte seg bak stortingsmeldingen om romindustri og romforskning i Norge, var norsk deltagelse i EU-programmer en viktig premiss.

- Det er avgjørende for industri og forskning å kunne ha forutsigbarhet når det gjelder investeringer, kontrakter og kompetansebygging. Derfor har vi enda et håp om at denne avgjørelsen i Regjeringen kan endres når statsbudsjettet revideres, sier Ivan C. Burkow. 

Les mer

Ny satellitt med Norut-teknologi

Ser jordskjelv fra ny satellitt