Samarbeider om droner i Arktis

Samarbeider om droner i Arktis

15. april 2016

Forskere som bruker ubemannede fartøy som verktøy i Arktis opplever mange av de samme utfordringene.

Dette kom fram på en internasjonal to-dagers workshop i Tromsø nylig. Les mer om hvilke felles utfordringer forskere som jobber med roboter, undervannsfartøy og droner i Arktis opplever:

Collaboration om drone issues

Les mer hos Arktisk senter for ubemannede fly (ASUF)