Same i byen eller bysame?

Same i byen eller bysame?

11. januar 2016
Kommunikasjonssjef

Hvordan er livet som same i byen? Ei ny bok setter fokus på urban samisk identitet.

Den nye boka «City-Saami» er skrevet i forlengelse av et prosjekt ved Norut som fokuserte på samisk identitet i byer i Skandinavia. Prosjektet ble ledet av tidligere seniorforsker ved Norut Paul Pedersen, som nå har skrevet og redigert boka sammen med professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved UiT Norges arktiske universitet Torill Nyseth.

Boka handler om framveksten av bysamiske samfunn i Skandinavia, og hoveddelen handler om kvalitative sider ved disse samfunnene. Forfatterne har studert seks 6 skandinaviske byer, og reist spørsmål som:

  • Hvordan og i hvilken grad identifiserer bysamene seg med byen de bor i?
  • Hvordan markerer bysamene sin samiske identitet?
  • Hvordan blir den samiske bybefolkningens krav i forhold til alminnelige borgerrettigheter og anerkjennelse håndtert av majoritetssamfunnet?
  • Hvilke organisasjoner, institusjoner og nettverk synes å være avgjørende for samenes hverdagspraksis i en urban kontekst? 

Forfatterne av boka sammenligner også bysamene i Skandinavia med urbane urfolksamfunn i andre deler av verden.

Her finner du boka:

CITY-SAAMI. Same i byen eller bysame? Skandinaviske byer i et samisk perspektiv.

Les mer hos NRK: Sterk fremvekst av bysamer i Skandinavia