Sametinget i et menneskerettsperspektiv

Sametinget i et menneskerettsperspektiv

31. august 2004

Forsker Eva Josefsen ved Norut NIBR Finnmark er invitert til å delta på seminaret ”Good Governance Practices for the promotion of human rights” i Sør-Korea 15. og 16. september 2004. FNs Høykommissær for flyktninger og FNs utviklingsprogram (UNDP) er arrangør i samarbeid med regjeringen i Sør-Korea.

Målet med seminaret er å drøfte eksempler på, og høste erfaringer av, gode offentlige styringsordninger som har betydning for fremming av menneskerettigheter.

På seminaret skal Eva Josefsen bidra med et foredrag om Sametinget sett i et menneskerettsperspektiv. Hun skal drøfte hvordan opprettelsen av Sametinget kan ses på som en utvikling og styring av demokratiet gjennom urfolks deltakelse i et eget folkevalgte organ, og hvordan Sametinget kan fungere som et redskap for å regulere forholdet mellom urfolk og majoritetssamfunnet, mellom den samiske befolkning og norske myndigheter.

Mer om konferansen på Good Governance Practices for the promotion of human rights.