Samfunnsforskere (Norut Alta - Áltá)

Samfunnsforskere (Norut Alta - Áltá)

27. juni 2014

Vi søker nye forskere med erfaring og forskningskompetanse fra samfunnsvitenskapelige områder.

Våre satsingsområder er regional utvikling og innovasjon, energi og petroleum, samt samisk samfunnsutvikling. Vi ønsker også å styrke oss innen andre områder som utdanning, helse og sosial, samt ressursforvaltning. 

Norut Alta - Áltá inngår i Norut-konsernet (norut.no)Norut er et nasjonalt forskningskonsern med base i Nord-Norge. Norut produserer anvendbar, nordområderelevant kunnskap innen teknologi og samfunnsvitenskap. Våre kunder er en kombinasjon av privat næringsliv og offentlig sektor.

Norut Alta - Áltá er et av de største forskningsinstituttene innenfor samfunnsforskning i Nord-Norge. Instituttet utfører forskning, utvikling og utredning på oppdrag og har som mål å bidra til utvikling av de nordlige regionene i bærekraftig retning gjennom etterrettelig, objektiv, anvendbar og leveringspålitelig forskning. Les mer om oss her: Norut Alta.

Vår arbeidsform er prosjektbasert. Prosjektene er ulike. Noen forskningsprosjekt går over flere år og utføres i samarbeid med vårt nasjonale og internasjonale faglige nettverk. Andre prosjekt er mindre, og av kortere varighet.

Våre oppdragsgivere er næringsliv og offentlig forvaltning. I tillegg finansieres våre prosjekter av nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer.

Norut Alta - Áltá gjør forskning som springer ut av våre oppdragsgiveres målsettinger. Vi utfører:

  • Samfunnsanalyser
  • Næringsrettet forskning
  • Evalueringer
  • Følgeforskning
  • Konsekvensutredninger

Fordeler ved å bo i Finnmark: Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån og lavere personskatt. Les mer på Flytt nordover (ekstern link).

En kort søknad med CV sendes til Norut, Pb 1463, N-9506 Alta, eller elektronisk til post@finnmark.norut.no innen 11. august
Spørsmål til adm. dir. Målfrid Baik, mob. 99 25 94 58.