Samfunnsforskning Tromsø

Samfunnsforskning Tromsø

28. mars 2013

Avdeling for samfunnsforskning ved Norut Tromsø forsker innen disse temaområdene:

  • Innovasjon
  • Naturressurser og miljø
  • Regional utvikling

Et særlig fokus er på nordområderelevante problemsstillinger.

Forskernes faglige bakgrunn er innen statsvitenskap, sosiologi, planlegging, lokalsamfunnsforskning, pedagogikk, samfunnsgeografi og økonomi.

Forskerne har kontor i Tromsø, Narvik og Harstad. Det er et særlig tett samarbeid med forskere i andre deler av Norut, Universitetet i Tromsø og institusjonene i Framsenteret.