Samfunnsforskning ved Norut

Samfunnsforskning ved Norut

6. oktober 2015
Kommunikasjonssjef

Samfunnsforskningen ved Norut er innen disse områdene:

  • Regional utvikling, inkludert regional innovasjon, petroleumsnæringen og samiske forhold.
  • Implementering av innovasjon i organisasjoner, som bedrifter, beredskap og helsetjenester.
  • Natur og miljø, inkludert betydning for næringsliv og sivilsamfunn, arealforvaltning og bærekraft.

Et særlig fokus er på nordområderelevante problemstillinger.

Vår forskning springer ut av våre oppdragsgiveres målsettinger. Vi utfører bl.a.

  • Samfunnsanalyser
  • Næringsrettet forskning
  • Evalueringer
  • Følgeforskning
  • Konsekvensutredninger

Våre kunder
Våre oppdragsgivere inkluderer norske og utenlandske bedrifter, offentlige aktører som kommuner, fylkeskommuner, statlige departement og Sametinget, Regionalt forskningsfond, Norges forskningsråd og EUs forsknings- og utviklingsprogrammer.

Våre samarbeidspartnere
Det er et særlig tett samarbeid med forskere ved UiT Norges arktiske universitet og i institusjonene i Framsenteret, men vi samarbeider også mye med forskningsinstitusjoner og konsulentselskaper andre steder i Norge og i utlandet.

Internasjonalt er det særlig forskningsinstitusjoner i Sverige og Finland og de store EU-landene, Russland og Nord-Amerika som vi har prosjekter med. Disse er både innen samfunnsvitenskap, naturvitenskap og teknologi. Norut har lang erfaring med tverrfaglig forskning. Det er naturligvis også samarbeid mellom de teknologiske og samfunnsvitenskapelige delene av Norut.

Hvem er vi?
Forskernes faglige bakgrunn er innen statsvitenskap, sosiologi, planlegging, lokalsamfunnsforskning, pedagogikk, samfunnsgeografi og økonomi. De fleste forskerne har kontor i Tromsø og Alta, men vi har også tilstedeværelse blant annet i Harstad og Narvik.