Samisk kunstneravtale er evaluert

Samisk kunstneravtale er evaluert

6. desember 2012

Evalueringen viser at det er behov for en grundig drøfting av hva en vil med avtalen.

De samiske kunstnerorganisasjonene og Sametinget har i 8 år hatt en samarbeidsavtale. Avtalen består av en hovedavtale og en Kunstneravtale som det forhandles om årlig.

Evalueringens innholdEn ny hovedavtale skal fremforhandles og gjøres gjeldende fra 2014. I forkant av dette, ønsket de samiske kunstnerorganisasjonene og Sametinget en evaluering som ser på effekten av kunstneravtalen; - har den vært med på å styrke kunsten og kunstnernes mulighet til å utvikle seg i det samiske samfunnet?

Dette er en evaluering av samarbeidsavtalen fra 2004 og de fremforhandlede årlige kunstneravtalene for perioden 2006-2011. De årlige bevilgningene over Kunstneravtalen har i perioden vært mellom 4 og 6 millioner kroner.

6 ulike ordningerAvtalen har i evalueringsperioden (2006-2011) inneholdt 6 ulike ordninger:

 

  • Stipendordninger for samiske kunstnere
  • Dáidafoanda (Kunstfondet) som støtter samarbeidsprosjekter mellom kunstnere
  • Driftsstøtte til de fem kunstnerorganisasjonene og Samisk kunstnerråd
  • Innkjøpsordningen for billedkunst og duodji
  • Faglig veiledning ved fagkonsulent
  • Visningsvederlag for kunst innkjøpt over innkjøpsordningen billedkunst og duodji

 

Viktig men lite dynamiskKunstneravtalen har vært svært viktig for å legge noen faste økonomiske rammer og ordninger for den samiske kunsten. Dette gir aktørene (kunstnerne og deres organisasjoner) en forutsigbarhet som gjør det mulig å planlegge satsinger på lenger sikt.

Likevel fremstår Kunstneravtalen som et «konserverende» instrument der det skapes lite rom for dynamikk som kan bringe den samiske kunsten et steg videre. Dette er blant annet begrunnet med et manglende økonomisk handlingsrom som ligger i forhandlingssituasjonen med at Sametinget i stor grad har lagt de økonomiske rammene for forhandlingene før disse begynner.

Ønsker mer konkrete målFlere informanter etterspør en visjon og noen mer konkrete mål for avtalen. De ønsker å vite hvor den samiske kunsten er på vei og når disse målene skal oppnås.

AnbefalingerDet er behov for å foreta en grundig drøfting av hva en vil med en slik avtale, hva som kan gjøres for å bringe den samiske kunsten fremover, og kan en ny avtale (i nåværende eller ny form) være det som skal til for å skape en fremdrift? En slik drøfting bør involvere politisk og administrativt nivå på Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene.

Rapport og kontaktpersonerHer kan du laste ned rapporten Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene.

Arbeidet er gjennomført av forskere ved Norut Alta. Seniorforsker Vigdis Nygaard fra Norut har vært prosjektleder, prosjektmedarbeider har vært Áila Márge Varsi Balto.