Samisk kunstneravtale skal evalueres

Samisk kunstneravtale skal evalueres

29. august 2012

Norut Alta skal evaluere samarbeidsavtalen mellom Sametinget og samiske kunstnerorganisasjoner.

I 2004 ble det etablert en samarbeidsavtale mellom Sametinget og samiske kunstnerorganisasjoner ved Samisk kunstnerråd. Denne ble gjort gjeldende fra 2006.

Avtalen består av en generell hovedavtale og samisk kunstneravtale. Kunstneravtalen omhandler ulike virkemiddelordninger som driftsstøtte til organisasjonene, stipender og innkjøp av kunst.

De økonomiske rammene for avtalen drøftes og vedtas i årlige forhandlinger mellom organisasjonene og Sametinget.

Formålet med avtalen er å utvikle et godt og mangfoldig samisk kulturliv og legg forholdene til rette for skaping og formidling av samisk litteratur, musikk, dans, teater, film og bildende kunst og kunsthåndverk.

En ny hovedavtale skal framforhandles mellom kunstnerorganisasjonene og Sametinget i 2014, og evalueringen skal gi et kunnskapsgrunnlag for å vurdere behov for endringer i avtalen. Evalueringen skal ta for seg årene 2006-2011. I 2011 hadde avtalen en økonomisk ramme på 5,9 millioner.

Fem samiske kunstnerorganisasjoner omfattes av avtalen; Samiske kunstneres forbund, Samisk forfatterforening, Samisk teaterforening, Samiske komponister, og Joikeforeningen. Samisk kunstnerråd opptrer som en paraplyorganisasjon for organisasjonene.

Forskerne vil samle data til evalueringen ved å gjennomgå skriftlig materiale intervjue de samiske kunstnerorganisasjonene og mottakere av stipendier.

Arbeidet med evalueringen vil resultere i en rapport til oppdragsgiver Sametinget. Denne skal være ferdig i desember 2012.

Prosjektleder og kontaktperson er seniorforsker Vigdis Nygaard, forsker Áila Márge Varsi Balto vil også jobbe med evalueringen.