Samiske språksentre skal evalueres

Samiske språksentre skal evalueres

5. desember 2011

Norut Alta skal sammen med Nordlandsforskning evaluere de samiske språksentrene på oppdrag av Sametinget.

I ulike samiske samfunn i landet finnes det samiske språksentre. 10 av disse språksentrene får grunntilskudd fra Sametinget.

Sametingets mål for tilskuddsordningen er å bidra til at samisk språk skal høres og synes i språksentrenes virkeområde. Forskerne skal evaluere sentrene opp mot dette målet.

De ti samiske språksentrene som skal undersøkes har oppstått i ulike tidsperioder, og utviklet seg på forskjellige måter i ulike samiske miljø. Noen steder er språksentrene en integrert del av samiske lokalsamfunn, andre plasser er de å regne som ”samiske øyer” i norske majoritetssamfunn.

Det betyr også at utfordringene knyttet til å styrke samisk språk er forskjellig fra område til område.

Blant de ti sentrene som skal evalueres er det derfor både variasjoner i organisering, selskapsform, eierstruktur, finansiering, og samarbeidsparter, i tillegg til stor ulikhet mellom de lokalsamfunnene som de skal betjene.

De 10 språksentrene som skal evalueres er lokalisert til Alta, Tysfjord, Lavangen, Ullsfjord/Tromsø, Nesseby, Porsanger, Kåfjord, Tana, Evenes og Røros.

Forskerne vil samle data til evalueringen ved å intervjue ansatte ved språksentrene, deres samarbeidsparter og omgivelser. Arbeidet med evalueringen vil resultere i en rapport til Sametinget.

Denne skal være ferdig i juni 2012.

Prosjektleder og kontaktperson er seniorforsker Vigdis Nygaard.