Satellitter sporer bevegelser i Longyearbyen

Satellitter sporer bevegelser i Longyearbyen

2. november 2018
Forsker / Stipendiat

Norut-forskere bidrar til en bedre identifisering av ustabile områder rundt Longyearbyen ved bruk av fjernmålingsteknologi.

I et prosjekt finansiert av Svalbards Miljøvernfond, har Noruts forskere dokumentert bevegelser av skråninger, samt infrastruktur rundt og i Longyearbyen ved bruk av radar interferometri (InSAR).

InSAR er en moderne fjernmålingsmetode, der bilder tatt fra en radarsatellitt kombineres slik at man kan måle endringer i terrengets overflate med stor presisjon.

I prosjektet kombineres resultater fra forskjellige radarsatellitter til å identifisere områder med tydelig tegn til bevegelse (gjennomsnittlig over 3 cm i løpet av sommersesongene) (se figur 1).

En feltkampanje ble utført i september 2017 for å validere resultatene. Her ble det også benyttet ubemannede fly for å lage detaljerte overflatemodeller, samt samlet inn observasjoner fra in situ målingsinstrumenter som tidligere ble installert ved Gruve 2. Alle resultater er oppsummert i en åpent tilgjengelig rapport. 

Størst bevegelser har InSAR påvist i Sverdrupbyen, en bydel i Longyearbyen. Bevegelsene, gjennomsnittlig over 8 cm i løpet av sommersesongene, er knyttet til intern deformasjon av en steinbre og nedsynkning av overflaten (se figur 2).

I løpet av sommeren 2017 oppsto det en stor sprekk i terrenget og en liten innsjø drenerte. Dette er et tegn på at endringer i permafrosten fører til økt deformasjon og følgelig endringer i terrenget som kan påvirke infrastruktur.

I tillegg viser resultatene at ulike områder rundt Longyearbyen er påvirket av nedsynking på flate områder i sentrum, jordsig i nedre deler av skråninger, setning og deformasjon på fjellknattene og gruvedeponiene høyere opp i skråningene.

Prosjektet demonstrerer at InSAR er verdifullt for å:

  1. Kartlegge distribusjon av bevegelser på stor skala
  2. Måle temporal utvikling av bevegelser i løpet av en sesong (tidsserier)
  3. Identifisere «hotspots» som kan være et viktig bidrag til geofarekartlegging

Her finner du rapporten: 
Deformasjonskartlegging rundt Longyearbyen ved bruk av satellittbasert radarinterferometri. (13/2017)

Line Rouyet presenterer disse funnene på Geofaredagen 1. november 2018 i Lillestrøm. Geofaredagen arrangeres av Stiftelsen NORSAR og er et møtested for studenter, undervisere og folk som jobber med geofarer i Norge.