Satellitter viser at Millennium Tower synker

Satellitter viser at Millennium Tower synker

25. november 2016
Kommunikasjonssjef

Skyskraperen Millennium Tower i sentrum av San Francisco synker med flere centimeter hvert år. Norske forskere studerer satellittbilder fra USA og Norge for å kartlegge byer med områder som synker.

Millennium Tower, som er 58 etasjer høyt og ble fullført i 2009, har nylig vist tegn på at det synker.  Forskere fra Norut, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og PPO.labs i Nederland har bekreftet dette ved hjelp av serier av bilder fra Sentinel-1-satellittene.

Satellittene fra den europeiske romfartsorganisasjonen ESA tar opp bilder hver 6. dag. Ved å legge lag på lag med bilder over hverandre kan forskerne se bevegelser i grunnen helt ned på millimeternivå. Denne teknikken, som kalles INSAR, utvikles stadig med tanke på å forbedre overvåkningen av byområder med såkalt innsynking.

Et eksempel er området rundt Oslo sentralbanestasjon. Nye bygninger, som Operahuset, er solid fundamentert til grunnfjell. Derimot er deler av det eldre stasjonsområdet utsatt for betydelig bevegelse, opp til 5 centimeter per år.

ESA Latest News: Satellites confirm sinking of San Francisco tower 

Fra forskning til tjeneste

Forsker John Dehls ved NGU forteller at Sentinel-1-satellittene har vist seg å være en anvendelig og pålitelig leverandør av data til overvåking av områder som synker.

Seniorrådgiver Dag Anders Moldestad ved Norsk Romsenter bekrefter at Copernicus-programmet fra ESA gjør det mulig å levere kostnadseffektive operasjonelle overvåkningstjenester for byer i bevegelse.

- I Norge er vi allerede i gang med å utvikle en nasjonal tjeneste basert på fritt tilgjengelige data. Andre land i Europa kommer etter, ifølge Moldestad. 

Seniorforsker Yngvar Larsen ved Norut har arbeidet med data fra Sentinel-1-satellittene siden første oppskyting i april 2014.

- Potensialet som ligger i dataene fra Copernicus Sentinel-1 er nå i ferd med å kunne utnyttes til fulle, med to år med data tilgjengelig. Det er meget tilfredsstillende å se at vi allerede nå kan bidra med samfunnsnyttig informasjon, sier Yngvar Larsen.

Les også: Først med satellittbilder fra jordskjelvet i Nepal

Mer enn byer i bevegelse

Data fra tvillingsatellittene Sentinel-1 brukes til mer enn å studere bevegelser i grunnen i bystrøk og omfanget av jordskjelv. Blant annet samler de inn data som brukes til kartlegging av arktisk sjøis, overvåkning av havområder, skog, vann, snø og jord, og data som kan være til nytte i forbindelse med naturkatastrofer og humanitære kriser.

I forbindelse med budsjettforhandlingene ble det 24. november klart at det er flertall for en fortsatt offensiv satsing på romforskning og romindustri i Norge. 

Les mer om prosjektet: Insarap.org 
 

Oppslag i internasjonale medier

California Today: A View of San Francisco’s Leaning Tower From Space
(The New York Times)

Leaning San Francisco tower seen sinking from space
(The Associated Press)

Wolkenkratzer in San Francisco sackt ab *
(Der Spiegel)

San Francisco's leaning tower of lawsuits
(60Minutes)