Satser på miljøteknologi

Satser på miljøteknologi

3. februar 2006

Norut Teknologi er i gang med et Interreg III A Nord prosjekt som skal se på mulighetene for kommersiell bruk av hvit løvskog. Prosjektet er en del av Norut Teknologis satsing på miljøteknologi.

Prosjektet skal prøve å finne lønnsomme bruksområder for hvit løvskog i Norden, som for eksempel bjørk i Nord Norge. Noen muligheter er brenning for varme, el-kraft eller omdanning av trestoff til flytende brensel for biler.

Mindre CO2-utslipp

Siden skog under vekst tar opp CO2 fra luften gir energi fra trevirke et netto utslipp som er nærmere null enn det man oppnår med fossilt brensel, hvor opptaket av CO2 skjedde for lenge tid siden. Dermed kan prosjektet gi betydelige miljøgevinster.

I slutten av januar besøkte Norut Teknologi derfor våre samarbeidspartnere Glommers miljöenergi AB (GME) og Arvidsjaur kommune i Sverige. I tillegg til prosjektets styremøte hadde vi tekniske diskusjoner om fremgang med kartlegging av ressurser av hvitløv-masse i Nord-Norge, Norrbotten og Leningrads län, med fokus om forskjeller i tilgjengelighet.

Nye muligheter

Det ble også diskusjoner om alternativer for produksjon av flytende brensel fra trevirke, spesielt med tanke på småskala anlegg, for å redusere transportkostnader.

I tillegg kom det fram nye ideer for andre prosjekter, og det ble tid til omvisning på fjernvarme-biobrensel anlegg (fyring på bark, torv og sagbrukflis) i Arvidsjaur og to små skala biobrensel anlegg (flis og pellets). Dessuten fikk vi omvisning på GMEs pelletsfabrikk og laboratorium i Glommersträsk.

Prosjektet heter "Kartläggning och analys av kommersiella användninghsområden för vit biolövmassa" og finansieres av Interreg III A, Nordland Fylkeskommune og Troms Fylkeskommune.

Kontaktperson

Forsker Ross Wakelin, tlf 76965363

Se også hjemmesidene til GME i Sverige.