Satsing på solceller i fremtiden

Satsing på solceller i fremtiden

23. august 2012

Fylkesrådet bevilger 1,5 millioner til Norut Narvik i 2012, som et bidrag til å bygge opp et internasjonalt forskningssenter innen solcelleteknologi.

- Både Narvik og Glomfjord har en viktig industriell og forskningsbasert kompetanse innenfor solcelleteknologi. Nordland står i fare for å miste denne på grunn av nedleggelsen av REC. Derfor er det viktig å satse videre på forskning og utvikling innenfor solenergisektoren. Vi har nå sjansen til å gripe nye muligheter i en industri som trolig vil komme sterkt tilbake, sier fylkesrådsleder i Nordland Odd Eriksen (Ap).

Har trua

Han tror på en framtid for solcelleteknologi i Norge, på tross av konkurransen fra utlandet.

- Men da må produktene være i topp internasjonalt klasse, både hva gjelder innovasjon og kvalitet. Det er en slik utvikling vi vil bidra til gjennom bevilgningen til Norut Narvik, sier Eriksen. Han sammenligner med prosessindustrien i Norge som går godt på tross av hard internasjonal konkurranse.

Styrker Nordland

- Etableringen av forskningssenteret og videreutviklingen av kompetanse innenfor solenergi vil være med på å styrke teknologimiljøet i Nordland. Prosjektet vil også legge vekt på å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom forskningsinstitusjonene i prosjektet, samt industrien i Nordland, sier Eriksen.

Honnør

Administrerende direktør i Norut Narvik, Terje Nordvåg, gir stor honnør til Nordland fylkeskommune for deres engasjement.

- Fylkeskommunen er en avgjørende strategisk samarbeidspartner i utviklingen av teknologimiljøet i Nordland. Dette fortjener fylkekommunen ros for, sier han.

- Norut Narvik er et teknologisk og industrielt forskningsinstitutt, der anvendt forskning står i høysetet. Det å kunne bidra med ny teknologi og innovasjon er viktig for oss. Vi håper at arbeidet med solcelleteknologi vil bidra til å skape høykompetente arbeidsplasser i Nordland, sier han.

RENEW

De 1,5 millionene bevilges til prosjektet "Strategisk satsing innen fornybar energi". Prosjektet er en del av den strategiske satsingen innenfor fornybar energi og etableringen av et Renewable Energy Research Centre (RENEW). Dette gjøres i samarbeid mellom Norut Narvik, Høgskolen i Narvik og industripartnere i Nordland.

Bevilgningen skal spisses inn mot å styrke og videreutvikle kompetansemiljø innenfor solenergisektoren på et internasjonalt nivå. Fokus er å bygge fagmiljø rundt prosessteknologi for solcelleproduksjon og reparasjon av solceller.

Med videre

Fylkesrådet stiller med midler også for perioden 2013-2014, under forutsetning av at overføringene fra Kommunal- og regionaldepartementet opprettholdes på nåværende nivå, og at prosjektet har tilfredsstillende framdrift.

(Artikkelen ble publisert på Nordland fylkeskommunes hjemmeside 22.08.12 og er gjengitt med tillatelse.)