Senter for kaldt klima-teknologi

Senter for kaldt klima-teknologi

26. juni 2009

Midt på sommeren jubler Narvik over et nytt kompetansesenter for kaldt klima-teknologi. Norut Narviks store forskningskontrakt knyttet til forskningsløft i nord gjør dette mulig.

Norut Narvik har vunnet en stor forskningskontrakt innenfor området kaldt klima. Prosjektet har en total budsjettramme på vel 72 millioner, hvorav Norges forskningsråd bidrar med over 48 millioner, og næringslivet med nesten 9 millioner.

Prosjektet har en varighet på fem år. Hovedmålet med denne satsningen er blant annet å etablere et kompetansesenter innenfor kaldt klima-forskning i Narvik.

Kontaktperson: Hugo Remlo, Forskningsleder ved Norut Narvik, tlf 76 96 53 64